PORTFOLIO

aim korea

  • H

PORTFOLIO

전국 순회 지역관광포럼

일시 2020.10 장소 수도권 : 밀레니엄 힐튼 서울, 충청권 : 인터시티 대전, 강원권 : 켄싱턴호텔 평창, 호남권 : 광주시청자미디어센터
주최 (사)한국관광학회

3aa1b0301ef359510d462b19db41ba54_1610946527_2147.jpg
3aa1b0301ef359510d462b19db41ba54_1610946575_0943.jpg
3aa1b0301ef359510d462b19db41ba54_1610946620_275.JPG
3aa1b0301ef359510d462b19db41ba54_1610946685_1349.jpg
3aa1b0301ef359510d462b19db41ba54_1610946705_8618.jpg